Historia hodowli

Przygoda z hodowlą gołębi w rodzinie Górskich zaczęła się w roku 1986, kiedy to Mariusz Górski wstąpił do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Niestety nie od razu wyniki były dobre, czego powodem był brak dobrych gołębi. Wszystko zaczęło się zmieniać gdy w roku 1990 sprowadzili gołębie z Nimiec od hodowcy Hartmana. Już w 1991 zaczęto zbierać plony tego zakupy, gdyż Mariusz młodymi gołębiami zdobył tytuł 1-wicemistrza na lotach gołębi młodych. Kolejne zakupy nastąpiły w roku 1994, kiedy hodowla wzbogaciła się o gołębie z hodowli Delbesa i Kilima. Zakupy z tego źrodła rownież okazały się strzałem w 10, bowiem od roku 1995 nieprzerwanie do roku 2009 bracia Górscy zdobywali mistrzostwo w lotach gołębi starych oddziału Nowa Sól.

2009

Sezon 2009 bracia Górscy rozpoczęli od wielkiej rewolucji we własnej hodowli. Na lata 2009-2010 zaplanowali 2 sezony przejściowe, w trakcje których nastąpi rozdzielenie hodowli braci Górskich na dwie osobno prowadzone przez Jana Górskiego oraz Mariusza Górskiego. Powodem tej dezycji było wybudowanie przez Jana Górskiego nowych gołębników na własnej posesji w Nowej Soli. Zainteresowanie hodowlą wyraził także syn Jana Górskiego - Stanisław, co było dodatkowym bodźcem do przeniesienia hodowli.

Gołębie, którymi oficjalnie od sezonu 2011 będą lotować Jan i Stanisław Górscy, w sezonie 2009 zostały zarejestrowane na żonę Jana - Krystynę Górską. Oczywiście opiekę nad gołębiami, które znajdowały się Nowej Soli sprawował Jan Górski. Sezon 2009 Jan Górski wraz z młodymi gołębiami (cała hodowla składała się z 1-rocznych gołębi) potraktował jako przygotowanie do kolejnych sezonów. Ukształtowanie wartościowego stada według Jana Górskiego nastąpi najwcześniej w sezonie 2011, kiedy gołębie będą miały za sobą 2 sezony i zostanie dokonana częsciowa selekcja. W sezonie 2011 podstawę drużyny będą stanowić 3-latki, które będą odpowiednie do walki o mistrzostwo oddziału Nowa Sól, który od wielu lat charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem rywalizacji.

Sytuacja z opieką nad gołębiami, które znajdują się w gołębnikach w Modrzycy pozostaje w sezonie 2009 bez zmian. Najważniejsze dla hodowli dezycje są podejmowane przez braci Górskich wspólnie.

2010

Stado gołębi, którymi opiekuje się Jan Górski na własnej posesji, składa się w sezonie 2010 z gołębi 1-rocznych i 2-letnich. Choć Jan Górski twierdzi, że to jeszcze za wcześnie na walkę o mistrzostwo oddziału Nowa Sól, to jego gołębie stanowią czołówkę w każdym locie. Hodowla w tym roku zarejestowana jest na syna Jana Górskiego - Stanisława.

W kluczowym sezonie dla podziału hodowli braci Górskich, stadem znajdującym się w Modrzycy opiekuje się Mariusz Górski oraz Henryk Klimczak. Podział obowiązków dotyczący wspólnych gołębi w sezonie 2010 jest jasno podzielony - decyzje dotyczące lotów gołębi podejmuje samodzielnie Mariusz Górski. Wpólne decyzje dotyczą takich elementów hodowli jak: żywienie i parowanie gołębi, selekcja stada.

2011

Już wkrótce zostanie opublikowany opis sezonu 2011...